• Home
  • Stars
  • „Bergdoktor“-Hans Sigl wehrt sich gegen falsche Schlagzeilen – er kontert genial

„Bergdoktor“-Hans Sigl wehrt sich gegen falsche Schlagzeilen – er kontert genial

Hans Sigl Bergdoktor Ausstieg
Hans Sigl

Hans Sigl

Hans Sigl spielt schon seit elf Jahren den „Bergdoktor“